Ilmoitustaulu

Kevätkokous

Aika ja paikka: Etäyhteyksin Zoom-sovelluksessa 25.4.2021 klo 18:00

Zoom-linkki ilmestyy tälle sivulle kokouksen alkaessa.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
  1. Avataan kokous 
 1. Kokousvirkailijoiden valinta
 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Esityslistan hyväksyminen
 1. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 1. Päätetään A- ja B-jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle (2021)
  1. Hallitus ehdottaa jäsenmaksun laskemista 2:lla eurolla. Lounais-Suomen Partiopiiri päätti kevätkokouksessaan 2021 korottaa jäsenmaksua 2:lla eurolla. Jos lippukunta laskisi jäsenmaksua saman verran, ei lippukunnan jäsenten jäsenmaksun suuruus muuttuisi.
 1. Kokouksen päättäminen