Ilmoitustaulu

Kevätkokous:

Maarian Tähkien hallitus on päättänyt siirtää kevätkokouksen ajankohtaa.

Vaikka yhdistyslaki määrää yksiselitteisesti, että kevät- tai vuosikokous on järjestettävä yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla, kokous voidaan siirtää, jos kokouksen kutsumiselle tai pitämiselle on este. Partiolippukunnan hallitus odottaa poikkeuksellisen esteen poistumista, jonka jälkeen se järjestää kokouksensa sääntöjensä määräämällä tavalla.

Aika ja paikka:

ESITYSLISTA

Hallituksen puolesta –

Santeri Susi, puheenjohtaja